Informačný systém NSP v ostrej prevádzke

30.06.2011
Dňa 1. júla 2011 bol spustený informačný systém Národnej sústavy povolaní do ostrej prevádzky, ktorý nahradil pôvodnú informačnú stránku. Systém sa v nasledujúcom období bude naďalej dolaďovať podľa požiadaviek členov sektorových rád, resp. riadiacich štruktúr projektu. Domovská stránka informačného systému je dostupná na týchto adresách:
  • sustavapovolani.sk,
  • nsponline.sustavapovolani.sk - pôvodná adresa, na ktorej prebiehal vývoj a testovanie informačného systému, po zadaní tejto adresy do internetového prehliadača dôjde k automatickému prelinkovaniu na sustavapovolani.sk. 

Sekcia Register zamestnaní, ktorý je hlavnou súčasťou internetového portálu NSP, zatiaľ nie je naplnená dátami, vzhľadom na skutočnosť, že môže byť postupne napĺňaná, až keď sektorové rady vytvoria a schvália prvé národné štandardy zamestnaní (predpokladaný termín február 2012). Informácie o postupe prác jednotlivých sektorových rád nájdete tu.

Sekcia Register kompetencií ponúka v súčasnosti základnú funkcionalitu (vyhľadávanie v odborných vedomostiach a odborných zručnostiach a možnosť zobraziť si opisy úrovní jednotlivých všeobecných spôsobilostí). Ďalšie funkčné prvky v registri budú aktívne až po zverejnení prvých národných štandardov zamestnaní v systéme.

V nasledujúcom období sa tak Realizačný tím zameria na doprogramovanie funkčných prvkov v Registri zamestnaní a Registri kompetencií – pôjde predovšetkým o práce súvisiace so zabezpečením všetkých funkčných prvkov v zmysle analýzy funkcionality, ktoré súvisia so schválením a zverejnením prvých národných štandardov zamestnaní v Registri zamestnaní (napr. dopracovanie funkcie rozšírené vyhľadávanie zamestnaní, vytvorenie možnosti vytlačiť kartu zamestnania alebo ju uložiť do stanoveného formátu). V prípade Registra kompetencií pôjde hlavne o vytvorenie možnosti zobraziť národné štandardy zamestnaní, ktoré majú priradenú vybranú kompetenciu, zobraziť odvetvia podľa SK NACE Rev. 2, v ktorých bola vybraná kompetencia použitá a zobraziť úrovne požadovanej kvalifikácie, v rámci ktorých bola vybraná kompetencia použitá.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.