Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.