Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Automatizácia a digitalizácia procesov bude znamenať aj zníženie nákladov na spotrebu (namiesto plastových kariet do izby náhrada kódom v mobilnom zariadení, odstránenie tlačených informácií v spoločných priestoroch či izbách a náhrada digitálnymi technológiami či elektronickou verziou – napr. menu lístky a pod.).

Individualizácia služieb a mikrotargeting spôsobia minimalizáciu potreby výroby (napríklad príprava jedál a nápojov) čo sa prejaví aj znížením miery odpadov (napr. z potravín, obalov). Ponuka upratovania izieb až po odchode hosťa sa prejaví v znížení spotreby prania, znížením záťaže na životné prostredie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.