Marketing

Marketing dnes predstavuje dôležitú oblasť, ktorá identifikuje a formuje dopyt zákazníkov po produktoch. Je zastúpený tak v komerčnej, ako aj inštitucionálnej oblasti, kde za posledné roky získal svoje významné opodstatnenie. Na Slovensku dnes nájdeme pomerne dosť tradičných marketingových činností, resp. modelov fungovania, pričom posledné dva až tri roky priniesli rozmach nových, skôr technologických prístupov marketingu, ktoré posúvajú tak nové koncepty, ako aj existujúce spoločnosti, značky a produkty vpred.

Marketing zajtrajška využíva moderné technológie na zber a analýzu dát, na základe čoho dynamicky a prediktívne rozumie potrebám, očakávaniam, rozhodovaniu a konaniu zákazníkov. V tejto dekáde sa bude digitálna zmena marketingu ešte viac prejavovať. Okrem prepojenia zákazníka a značky v digitálnom svete, bude dôležitejšie systematicky tvoriť personalizovanú interakciu. Interakcia so zákazníkom, zisťovanie úspechu značky a produktu bude prebiehať kontinuálne a v danom čase. V tomto kontexte bude kvalitná segmentácia až hypersegmentácia hrať významnú úlohu. Marketing tejto dekády bude stále viac formovať aj proaktívne eliminovanie rizík vzniku negatívnej skúsenosti, prípadne manažment okamžitej nespokojnosti prostredníctvom digitálnych ciest.

Strojové učenie (Machine learning) je fenomén, prostredníctvom ktorého sa bude stále významnejšie riadiť vývoj produktov a služieb spolu s preferenciami a rozhodnutiami zákazníkov. Ľudia v marketingu budú predovšetkým technologicko-kreatívni majstri, schopní generovať myšlienky a meniť ich na inovácie vo svete digitálnej interakcie. Moderný marketing bude ovplyvňovať každý sektor, ľudí a celú spoločnosť. Digitálna interakcia značiek s ľuďmi bude rešpektovať všetky sociálno-demograficko-ekonomické aspekty vývoja spoločnosti, ako napríklad ochranu súkromia, nové generačné segmenty, pozitívnu aktivitu zväčšujúceho sa podielu staršej generácie, ekonomické disparity a spoločenskú zodpovednosť. Význam marketingu bude stále narastať z dôvodu zvyšujúcej sa náročnosti, informovanosti a komplikovanosti zákazníkov, ako aj z dôvodu zvyšujúcej sa rozmanitosti ponúkaných produktov a služieb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.