Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čistič kanalizačných zariadení
 2. Dispečer v odpadovom hospodárstve
 3. Laborant pre analýzu vôd
 4. Majster (supervízor) vo vodárenstve
 5. Meteorológ klimatológ
 6. Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady
 7. Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
 8. Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
 9. Špecialista ochrany ovzdušia
 10. Špecialista ochrany prírody
 11. Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
 12. Špecialista pre čistenie odpadových vôd
 13. Špecialista pre hydroprognózu
 14. Špecialista vodohospodár v priemysle
 15. Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu
 16. Technický špecialista vodárenských koncepcií
 17. Technik meteorológ
 18. Technik pre správu vodného toku
 19. Technik prevádzky kanalizácií a ČOV
 20. Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných odpadov
 21. Technik správy a údržby GIS
 22. Triedič odpadov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.