Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Oto Nevický Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Predsedníčka sektorovej rady Ivana Mahríková Asociácia vodárenských spoločností
Tajomníčka sektorovej rady Alena Ciburová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Lýdia Bekerová Ministerstvo životného prostredia SR
Členka sektorovej rady Alena Bujnová Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Členka sektorovej rady Zita Izakovičová Ústav krajinnej ekológie SAV
Členka sektorovej rady Ľubica Kopčová Výskumný ústav vodného hospodárstva
Členka sektorovej rady Monika Kurillová Odborový zväz drevo, lesy, voda
Člen sektorovej rady Marián Lesanský PreVaK s.r.o.
Člen sektorovej rady Juraj Modranský Technická univerzita Zvolen
Člen sektorovej rady Martin Múdry Environmentálny fond
Členka sektorovej rady Henrieta Pavolová TU Košice – fakulta BERG
Člen sektorovej rady Štefan Stanko STU – Stavebná fakulta
Členka sektorovej rady Tatiana Štrbová Severoslovenaské vodárne a kanalizácie, a.s.
Členka sektorovej rady Alena Tajcnerová Vúc Trnava
Členka sektorovej rady Adriana Tantošová Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Člen sektorovej rady Miroslav Tóth Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov
Členka sektorovej rady Alena Trančíková Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Členka sektorovej rady Iveta Záborská Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Členka sektorovej rady Viera Žatkovičová Štátny inštitút odborného vzdelávania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.