KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY

Inovácie pre udržateľnú budúcnosť https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=330 
Do roku 2050 bude SR uhlíkovo – neutrálna https://www.mojelektromobil.sk/do-roku-2050-budeme-uhlikovo-neutralni-slovensko-sa-prihlasilo-k-planu-eu/ 
Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody – návrh nariadenia EP a Rady https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
Inovácie pre udržateľnú budúcnosť – Akčný plán ekologických inovácií https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=330 
Vodozádržné opatrenia v krajine na báze recyklovaných automobilových textílií http://www.stered.sk/wp-content/uploads/2019/03/Prezent%C3%A1cia-vodoz%C3%A1dr%C5%BEn%C3%A9-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-cirkul%C3%A1rna-ekonomika-STERED-1.pdf 
Novela zákona o odpadoch zavádza aj povinnosť váhy v zberovom aute http://www.zovp.sk/print.asp?id=375 
Nonoilen – slovenský bioplast II. generácie https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/2008345-eko-material-svetoveho-formatu-z-bioplastu-slovaka-vznikli-prve-vyrobky-znamej-firmy 
S.A.W.E.R. – voda zo vzdušnej vlhkosti https://www.startitup.sk/cechom-sa-mozno-podari-ukoncit-sucho-na-pustiach-ich-novy-system-by-to-dokazal/  
Ice Pigging – účinné čistenie potrubí slaným ľadom https://www.prumyslovaekologie.cz/info/vodovodni-potrubi-cisti-v-ostrave-ledem 
Volvo nahradilo plastové časti interiéru recyklovanými rybárskymi sieťami https://www.mojelektromobil.sk/volvo-nahradilo-plastove-casti-interieru-recyklovanymi-rybarskymi-sietami/ 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.