Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Michal Kaliňák Združenie miest a obcí Slovenska
Predseda sektorovej rady Michal Kaliňák Združenie miest a obcí Slovenska
Podpredsedníčka sektorovej rady Zuzana Dzurendová Úrad vlády SR
Tajomník sektorovej rady Martin Šuvada TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Denisa Bartošová APÚMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
Členka sektorovej rady Ingrid Beňová Ministerstvo obrany SR
Člen sektorovej rady Martin Bezek Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Člen sektorovej rady Juraj Fíba Úrad vlády SR
Členka sektorovej rady Edita Hindická Ministerstvo vnútra SR
Členka sektorovej rady Eva Hroncová MsÚ Trenčianske Teplice
Členka sektorovej rady Eleonóra Kováčová Ministerstvo kultúry SR
Členka sektorovej rady Monika Krajčírová Úrad vlády SR
Členka sektorovej rady Katarína Krajčová Slovenský odborový zväz obrany
Členka sektorovej rady Monika Kýšková Finančné riaditeľstvo SR
Člen sektorovej rady Roman Laco Odborový zväz polície SR
Členka sektorovej rady Martina Lamačková Trenčiansky samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Ľubomír Lőrincz Obec Santovka
Členka sektorovej rady Mária Medveďová Úrad pre verejné obstarávanie
Člen sektorovej rady Jaroslav Matovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Člen sektorovej rady Peter Neuhybel Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
Členka sektorovej rady Katarína Plišňáková Ministerstvo vnútra SR
Členka sektorovej rady Milena Rácová Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
Členka sektorovej rady Karina Remišová Ministerstvo životného prostredia SR
Člen sektorovej rady Peter Sika Ekonomická univerzita v Bratislave
Členka sektorovej rady Marta Šimková Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Stanislav Šišulák Akadémia policajného zboru v BA
Členka sektorovej rady Drahomíra Štepanayová Republiková únia zamestnávateľov
Členka sektorovej rady Mária Uhrecká Ministerstvo vnútra SR
Člen sektorovej rady Peter Valachy Ministerstvo vnútra SR
Členka sektorovej rady Monika Vaľová Generálny štáb Ozbrojených síl SR
Člen sektorovej rady Vlastimil Vicen Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Členka sektorovej rady Elena Žárska Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.