Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Baník
 2. Baník, strojník
 3. Banský elektromechanik
 4. Banský geológ
 5. Banský merač
 6. Banský špecialista projektant
 7. Banský špecialista technológ
 8. Banský technik, mechanik
 9. Banský zámočník
 10. Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
 11. Geofyzik
 12. Geochemik
 13. Geológ (okrem banského geológa)
 14. Hydrogeológ
 15. Inžiniersky geológ
 16. Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
 17. Lamač
 18. Ložiskový inžinier
 19. Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
 20. Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
 21. Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
 22. Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
 23. Mineralóg, petrológ
 24. Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
 25. Paleontológ
 26. Petrofyzik
 27. Pomocný lamač
 28. Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
 29. Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
 30. Pomocný pracovník v bani
 31. Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume
 32. Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
 33. Strelmajster
 34. Strojník briketárne
 35. Strojník ťažného stroja v bani
 36. Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
 37. Špecialista pre banskú mechanizáciu
 38. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
 39. Ťažiar
 40. Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
 41. Technik banskej záchrannej služby
 42. Technik banského monitoringu
 43. Technik geológ
 44. Technológ pre úpravu nerastných surovín
 45. Tunelár
 46. Vedúci bane/ lomu
 47. Vetrací technik
 48. Vodič banskej lokomotívy
 49. Vrtný špecialista
 50. Vŕtač
 51. Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.