Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Andrej Lasz Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Predseda sektorovej rady Ivan Nemeth Slovenské magnezitové závody, a.s.
Podpredseda sektorovej rady Peter Molnár Republiková únia zamestnávateľov
Tajomník sektorovej rady Oliver Kovťuk TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Milan Augustín TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Viliam Bauer TU v Košiciach – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Členka sektorovej rady Miroslava Čižmárová Republiková únia zamestnávateľov
Člen sektorovej rady Jozef Fabian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Člen sektorovej rady Viliam Göbl AMETYS s.r.o.
Člen sektorovej rady Jozef Hančuľák Ústav geotechniky SAV, Košice
Člen sektorovej rady Miroslav Jarábek Ministerstvo hospodárstva SR
Členka sektorovej rady Anna Košinárová Slovenské magnezitové závody, a.s.
Člen sektorovej rady František Križák NAFTA a.s.
Člen sektorovej rady František Lukáš Stredná odborná škola Revúca
Člen sektorovej rady Vladimír Nárožný Slovenská banská, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Jozef Neuschl Trenčiansky samosprávny kraj
Stredná odborná škola Handlová
Člen sektorovej rady Dušan Onačila Slovenská banská komora
Členka sektorovej rady Anna Oravcová Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Člen sektorovej rady Matej Puzder Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Pavol Siman Slovenská akadémia vied
Člen sektorovej rady Peter Šefara OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR
Člen sektorovej rady Branislav Žec Slovenská banská komora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.