Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

  • Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka,
  • Nové technológie hlbinného dobývania nerastov – Exo-skeletonická výstroj baníkov, nanorobotické roje, umelá inteligencia v high tech bani, samokompletizujúce sa roboty, razenie banských diel v pretlaku (kesónovanie), použitie multifunkčných robotov pre dobývanie a úpravu nerastov v podzemí in-situ,
  • Sektorové inovácie sú implementované do prieskumných, ťažobných a spracovateľských technologických procesov. Takmer všetky inovácie sú využívané ako moderné prístupy pri riadení a kontrole procesov. Vyhľadávanie nových zdrojov nerastov netradičnými metódami (lithojet), ako aj nové spracovateľské metódy (nanotechnológie) zostávajú perspektívne pre budúce generácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.