Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Asistent služieb zákazníkom
 2. Aukcionár
 3. Barista
 4. Barman
 5. Bookmaker
 6. Čašník, servírka
 7. Delegát cestovnej kancelárie
 8. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
 9. Horský vodca
 10. Hotelový komorník
 11. Hovorca
 12. Hotelový recepčný
 13. Krupiér internetového kasína
 14. Krupiér v kasíne
 15. Kuchár (okrem šéfkuchára)
 16. Obchodník v malom obchode, butiku
 17. Obchodný sprostredkovateľ
 18. Obchodný zástupca
 19. Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky
 20. Organizátor spoločenských podujatí
 21. Pomocník v kuchyni
 22. Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
 23. Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
 24. Pracovník čerpacej stanice
 25. Pracovník expedície tovaru
 26. Pracovník herne
 27. Pracovník príjmu tovaru
 28. Pracovník stávkovej kancelárie
 29. Pracovník turistického informačného centra – back office
 30. Pracovník turistického informačného centra – front office
 31. Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
 32. Pracovník wellness a spa centra
 33. Predavač
 34. Predvádzač tovaru (promotér)
 35. Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
 36. Produktový špecialista
 37. Reklamný textár
 38. Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
 39. Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
 40. Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
 41. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
 42. Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
 43. Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
 44. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
 45. Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
 46. Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu a oddych
 47. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
 48. Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)
 49. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
 50. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
 51. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
 52. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
 53. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia spoločného stravovania
 54. Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky
 55. Someliér
 56. Správca sociálnych sietí
 57. Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
 58. Šéfkuchár
 59. Špecialista internetového predaja
 60. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
 61. Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
 62. Špecialista popredajných služieb
 63. Špecialista pre značku
 64. Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
 65. Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
 66. Teleanketár
 67. Terénny anketár
 68. Vedúci obchodnej prevádzky
 69. Vedúci recepcie
 70. Vyberač predajných automatov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.