Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Asistent služieb zákazníkom
 2. Aukcionár
 3. Barista
 4. Barman
 5. Bookmaker
 6. Čašník, servírka
 7. Delegát cestovnej kancelárie
 8. Dokladač tovaru
 9. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
 10. Horský vodca
 11. Hotelová gazdiná
 12. Hotelový komorník
 13. Hovorca
 14. Hotelový recepčný
 15. Krupiér internetového kasína
 16. Krupiér v kasíne
 17. Kuchár (okrem šéfkuchára)
 18. Obchodník v malom obchode, butiku
 19. Obchodný sprostredkovateľ
 20. Obchodný zástupca
 21. Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky
 22. Organizátor spoločenských podujatí
 23. Pomocník v kuchyni
 24. Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
 25. Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
 26. Pracovník čerpacej stanice
 27. Pracovník expedície tovaru
 28. Pracovník herne
 29. Pracovník internetového predaja
 30. Pracovník príjmu tovaru
 31. Pracovník stávkovej kancelárie
 32. Pracovník turistického informačného centra – back office
 33. Pracovník turistického informačného centra – front office
 34. Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
 35. Pracovník výdaja jedla
 36. Pracovník wellness a spa centra
 37. Predavač
 38. Predvádzač tovaru (promotér)
 39. Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
 40. Produktový špecialista
 41. Reklamný textár
 42. Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti
 43. Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
 44. Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
 45. Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
 46. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
 47. Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
 48. Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
 49. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
 50. Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
 51. Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu a oddych
 52. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
 53. Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)
 54. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
 55. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
 56. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
 57. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
 58. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia spoločného stravovania
 59. Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky
 60. Someliér
 61. Správca sociálnych sietí
 62. Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
 63. Šéfkuchár
 64. Špecialista internetového predaja
 65. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
 66. Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
 67. Špecialista popredajných služieb
 68. Špecialista pre značku
 69. Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
 70. Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
 71. Teleanketár
 72. Terénny anketár
 73. Vedúci obchodnej prevádzky
 74. Vedúci recepcie
 75. Vyberač predajných automatov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.