Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Asistent služieb zákazníkom
 2. Aukcionár
 3. Barista
 4. Barman
 5. Bookmaker
 6. Čašník, servírka
 7. Delegát cestovnej kancelárie
 8. Dokladač tovaru
 9. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
 10. Horský vodca
 11. Hotelová gazdiná
 12. Hotelový komorník
 13. Hovorca
 14. Hotelový recepčný
 15. Krupiér internetového kasína
 16. Krupiér v kasíne
 17. Kuchár (okrem šéfkuchára)
 18. Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)
 19. Obchodník v malom obchode, butiku
 20. Obchodný sprostredkovateľ
 21. Obchodný zástupca
 22. Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky
 23. Organizátor spoločenských podujatí
 24. Pomocník v kuchyni
 25. Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
 26. Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
 27. Pracovník čerpacej stanice
 28. Pracovník expedície tovaru
 29. Pracovník herne
 30. Pracovník internetového predaja
 31. Pracovník príjmu tovaru
 32. Pracovník stávkovej kancelárie
 33. Pracovník turistického informačného centra – back office
 34. Pracovník turistického informačného centra – front office
 35. Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
 36. Pracovník výdaja jedla
 37. Pracovník wellness a spa centra
 38. Predavač
 39. Predvádzač tovaru (promotér)
 40. Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
 41. Produktový špecialista
 42. Reklamný textár
 43. Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti
 44. Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
 45. Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
 46. Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
 47. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
 48. Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
 49. Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
 50. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
 51. Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
 52. Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu a oddych
 53. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
 54. Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)
 55. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
 56. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
 57. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
 58. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
 59. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia spoločného stravovania
 60. Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky
 61. Someliér
 62. Správca sociálnych sietí
 63. Sprievodca v cestovnom ruchu
 64. Šéfkuchár
 65. Špecialista internetového predaja
 66. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
 67. Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
 68. Špecialista popredajných služieb
 69. Špecialista pre značku
 70. Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
 71. Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
 72. Teleanketár
 73. Terénny anketár
 74. Vedúci obchodnej prevádzky
 75. Vedúci recepcie
 76. Vyberač predajných automatov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.