Zoznam garantovaných zamestnaní

Dizajnér hier
Etický hacker
Forenzný špecialista v IT
IT audítor
Riadiaci pracovník informačnej a kybernetickej bezpečno...
Operátor klientskej podpory
Technik prevádzky informačných technológií
Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.