Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Analytik informačných a komunikačných technológií
 2. Aplikačný programátor
 3. Audítor kybernetickej bezpečnosti
 4. Databázový analytik
 5. Databázový dizajnér
 6. Dátový analytik
 7. Dátový expert
 8. Dizajnér inteligentných riešení
 9. Dizajnér sietí
 10. Hlasový, dátový a sieťový špecialista
 11. IKT architekt, projektant
 12. IKT konzultant
 13. IKT tester
 14. Lektor informačných technológií
 15. Manažér digitálnych služieb
 16. Operátor klientskej podpory
 17. Projektant multimediálnych systémov
 18. Projektový manažér v oblasti IKT
 19. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
 20. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
 21. Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
 22. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
 23. Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií
 24. Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
 25. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení
 26. Správca databáz
 27. Správca informačného systému
 28. Správca siete
 29. Systémový programátor
 30. Špecialista bezdrôtových sietí
 31. Špecialista digitálnej transformácie
 32. Špecialista IKT procesov
 33. Špecialista kybernetickej bezpečnosti
 34. Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
 35. Špecialista pružných pracovných procesov
 36. Špecialista v oblasti počítačových sietí
 37. Špecialista v oblasti predaja IKT
 38. Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
 39. Špecialista vývoja používateľských rozhraní
 40. Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
 41. Špecialista vývoja systémov (DevOps)
 42. Technik infraštruktúry IKT
 43. Technik počítačových sietí a systémov
 44. Technik užívateľskej podpory IKT
 45. Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb
 46. Vývojár multimediálnych aplikácií
 47. Vývojár web stránok, internetu, intranetu
 48. Web dizajnér

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.