Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Aplikačný programátor
 2. Audítor kybernetickej bezpečnosti
 3. Databázový analytik
 4. Databázový dizajnér
 5. Dátový analytik
 6. Dátový expert
 7. Dizajnér inteligentných riešení
 8. Dizajnér sietí
 9. IKT konzultant
 10. IKT tester
 11. Lektor informačných technológií
 12. Manažér digitálnych služieb
 13. Projektant multimediálnych systémov
 14. Projektový manažér v oblasti IKT
 15. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
 16. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
 17. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
 18. Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií
 19. Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
 20. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení
 21. Správca databáz
 22. Správca informačného systému
 23. Správca siete
 24. Systémový programátor
 25. Špecialista bezdrôtových sietí
 26. Špecialista digitálnej transformácie
 27. Špecialista IKT procesov
 28. Špecialista kybernetickej bezpečnosti
 29. Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
 30. Špecialista pružných pracovných procesov
 31. Špecialista v oblasti počítačových sietí
 32. Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
 33. Špecialista vývoja používateľských rozhraní
 34. Špecialista vývoja systémov (DevOps)
 35. Technik infraštruktúry IKT
 36. Technik počítačových sietí a systémov
 37. Technik užívateľskej podpory IKT
 38. Vývojár multimediálnych aplikácií
 39. Vývojár web stránok, internetu, intranetu
 40. Web dizajnér

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.