KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR V URČENOM HORIZONTE, KTORÉ BUDÚ MAŤ DOPAD NA ĽUDSKÉ ZDROJE

3D tlač 

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Senzorika a mobilita     

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

Rozšírený človek /Augmented human   

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

Digitálne ekosystémy   

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

Vyspelá umelá inteligencia a analytika  

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie    

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

IoT Internet vecí /IoT Priemyselný internet        

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Umelá inteligencia /Strojové učenie UI /ML       

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

5G siete             

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Robotika /RPA 

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

AR/VR Vnorená realita/Virtuálna realita             

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Blockchain        

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Kybernetická bezpečnosť          

https://www.simplilearn.com/top-technology-trends-and-jobs-article

Distributed computing/Cloud a edge computing             

https://www.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis

Serverless computing   

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Drony  

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Biometrika

https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.