Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Apretovač
 2. Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
 3. Galvanizér
 4. Hutnícky špecialista technológ
 5. Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
 6. Hutník neželezných kovov
 7. Hutník oceliar
 8. Hutník operátor
 9. Hutník operátor, údržbár
 10. Hutník vysokopeciar
 11. Jadrár
 12. Koksár
 13. Kováč pre strojné kovanie
 14. Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
 15. Majster (supervízor) v hutníctve
 16. Majster (supervízor) v kováčstve
 17. Majster (supervízor) v zlievarenstve
 18. Metalograf
 19. Morič
 20. Odlievač kovov
 21. Operátor pokovovania
 22. Operátor redukovne vo valcovniach
 23. Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
 24. Operátor stroja na valcovanie kovov
 25. Operátor tvárniaceho zariadenia
 26. Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
 27. Operátor zlievarenských strojov a zariadení
 28. Peciar
 29. Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
 30. Práškový metalurg
 31. Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
 32. Ručný priemyselný kováč
 33. Špecialista riadenia kvality v hutníctve
 34. Tavič
 35. Technický pracovník v hutníctve
 36. Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
 37. Umelecký kováč
 38. Umelecký kovolejár a kovotepec
 39. Zlievač, formovač
 40. Zlievarenský modelár
 41. Zlievarenský špecialista metalurg
 42. Zlievarenský špecialista projektant
 43. Zlievarenský špecialista riadenia kvality
 44. Zlievarenský špecialista technológ
 45. Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji
 46. Zlievarenský technik kontroly kvality
 47. Zlievarenský technik metalurg
 48. Zlievarenský technik modelár
 49. Zlievarenský technik normovač
 50. Zlievarenský technik technológ

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.