Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 2. Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
 3. Administratívny pracovník v poisťovníctve
 4. Aktuár – odborný pracovník
 5. Aktuár špecialista
 6. Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
 7. Finančný analytik pre úverové portfólioFinančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)
 8. Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu
 9. Hypotekárny špecialista v bankovníctve
 10. Lízingový poradca
 11. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
 12. Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
 13. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
 14. Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov
 15. Odborný pracovník portfólia podielových fondov
 16. Odborný pracovník pre bankopoistenie
 17. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
 18. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 19. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
 20. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
 21. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
 22. Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
 23. Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov
 24. Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
 25. Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
 26. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
 27. Odborný pracovník pre zaistenie
 28. Odborný pracovník splátkového predaja
 29. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 30. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností
 31. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov
 32. Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
 33. Odhadca škôd
 34. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
 35. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
 36. Pracovník pri priehradke v bankovníctve
 37. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
 38. Realitný maklér
 39. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností
 40. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
 41. Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
 42. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
 43. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
 44. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kapitálového trhu
 45. Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
 46. Správca administratívnych a priemyselných objektov
 47. Správca bytových domov
 48. Špecialista finančných inovácií
 49. Špecialista makroekonómie
 50. Špecialista menovej a finančnej štatistiky
 51. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
 52. Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 53. Špecialista na platobné služby
 54. Špecialista ochrany a analýzy platidiel
 55. Špecialista operácií na finančných trhoch
 56. Špecialista pre bankopoistenie
 57. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 58. Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
 59. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
 60. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
 61. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
 62. Špecialista pre dôchodkové sporenie
 63. Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 64. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
 65. Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
 66. Špecialista pre obchodné financovanie
 67. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
 68. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
 69. Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve
 70. Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
 71. Špecialista pre správu poistných zmlúv
 72. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
 73. Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
 74. Špecialista pre zaistenie
 75. Špecialista prípravy platidiel
 76. Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
 77. Úverový špecialista v bankovníctve
 78. Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.