Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Administratívny pracovník v bankovníctve
 2. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 3. Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
 4. Administratívny pracovník v poisťovníctve
 5. Aktuár – odborný pracovník
 6. Aktuár špecialista
 7. Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
 8. Finančný agent
 9. Finančný analytik pre úverové portfólio
 10. Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)
 11. Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu
 12. Hypotekárny špecialista v bankovníctve
 13. Lízingový poradca
 14. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
 15. Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
 16. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
 17. Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov
 18. Odborný pracovník portfólia podielových fondov
 19. Odborný pracovník pre bankopoistenie
 20. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
 21. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 22. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
 23. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
 24. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
 25. Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
 26. Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov
 27. Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
 28. Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
 29. Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
 30. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
 31. Odborný pracovník pre zaistenie
 32. Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
 33. Odborný pracovník splátkového predaja
 34. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 35. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností
 36. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov
 37. Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
 38. Odhadca škôd
 39. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
 40. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
 41. Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve
 42. Pracovník pri priehradke v bankovníctve
 43. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
 44. Realitný maklér
 45. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností
 46. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
 47. Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
 48. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
 49. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
 50. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kapitálového trhu
 51. Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
 52. Správca administratívnych a priemyselných objektov
 53. Správca bytových domov
 54. Špecialista finančných inovácií
 55. Špecialista makroekonómie
 56. Špecialista menovej a finančnej štatistiky
 57. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
 58. Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 59. Špecialista na platobné služby
 60. Špecialista obchodník na finančných trhoch
 61. Špecialista ochrany a analýzy platidiel
 62. Špecialista operácií na finančných trhoch
 63. Špecialista pre bankopoistenie
 64. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 65. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
 66. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
 67. Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
 68. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
 69. Špecialista pre dôchodkové sporenie
 70. Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 71. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
 72. Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
 73. Špecialista pre obchodné financovanie
 74. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
 75. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
 76. Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctv…
 77. Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
 78. Špecialista pre správu poistných zmlúv
 79. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
 80. Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
 81. Špecialista pre zaistenie
 82. Špecialista prípravy platidiel
 83. Špecialista regulácie finančného trhu
 84. Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
 85. Úverový špecialista v bankovníctve
 86. Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.