Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 2. Administratívny pracovník v poisťovníctve
 3. Aktuár – odborný pracovník
 4. Aktuár špecialista
 5. Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
 6. Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu
 7. Hypotekárny špecialista v bankovníctve
 8. Lízingový poradca
 9. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
 10. Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
 11. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
 12. Odborný pracovník portfólia podielových fondov
 13. Odborný pracovník pre bankopoistenie
 14. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
 15. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 16. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
 17. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
 18. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
 19. Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
 20. Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov
 21. Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
 22. Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
 23. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
 24. Odborný pracovník pre zaistenie
 25. Odborný pracovník splátkového predaja
 26. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 27. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností
 28. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov
 29. Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
 30. Odhadca škôd
 31. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
 32. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
 33. Pracovník pri priehradke v bankovníctve
 34. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
 35. Realitný maklér
 36. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností
 37. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
 38. Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
 39. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
 40. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
 41. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kapitálového trhu
 42. Správca administratívnych a priemyselných objektov
 43. Správca bytových domov
 44. Špecialista finančných inovácií
 45. Špecialista makroekonómie
 46. Špecialista menovej a finančnej štatistiky
 47. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
 48. Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 49. Špecialista na platobné služby
 50. Špecialista ochrany a analýzy platidiel
 51. Špecialista operácií na finančných trhoch
 52. Špecialista pre bankopoistenie
 53. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 54. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
 55. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
 56. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
 57. Špecialista pre dôchodkové sporenie
 58. Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 59. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
 60. Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
 61. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
 62. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
 63. Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
 64. Špecialista pre správu poistných zmlúv
 65. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
 66. Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
 67. Špecialista pre zaistenie
 68. Špecialista prípravy platidiel
 69. Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
 70. Úverový špecialista v bankovníctve
 71. Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.