Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Autoelektrikár
 2. Autokarosár
 3. Autolakovník
 4. Automechanik nákladných automobilov a autobusov
 5. Automechanik osobných motorových vozidiel
 6. Autotronik – diagnostický špecialista
 7. Brúsič nástrojov
 8. Inžinier zvárania
 9. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
 10. Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
 11. Logistik skladu autoservisu
 12. Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
 13. Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)
 14. Mechanik motocyklov
 15. Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení
 16. Mechanik pneuservisu
 17. Metrológ – vedecký pracovník
 18. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 19. Nastavovač CNC strojov
 20. Nástrojár
 21. Obrábač kovov
 22. Operátor povrchových úprav
 23. Operátor robotiky
 24. Operátor zvárania
 25. Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
 26. Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič
 27. Predajca motorových vozidiel
 28. Prevádzkový zámočník (údržbár)
 29. Priemyselný dizajnér produktov
 30. Procesný špecialista v strojárskej výrobe
 31. Procesný technik
 32. Programátor CNC strojov
 33. Programátor priemyselných robotov
 34. Rezač kovov
 35. Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)
 36. Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
 37. Servisný poradca v autoservise
 38. Strojársky špecialista automatizácie
 39. Strojársky špecialista konštruktér, projektant
 40. Strojársky špecialista v oblasti kvality
 41. Strojársky špecialista v oblasti údržby
 42. Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
 43. Strojársky technik automatizácie
 44. Strojársky technik kontroly kvality
 45. Strojársky technik v oblasti údržby
 46. Strojársky technológ
 47. Strojný zámočník
 48. Špecialista plánovania výroby
 49. Technik metrológ
 50. Technik STK
 51. Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne
 52. Zváračský praktik
 53. Zváračský špecialista
 54. Zváračský technológ

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.