Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Autoelektrikár
 2. Autokarosár
 3. Autolakovník
 4. Automechanik nákladných automobilov a autobusov
 5. Automechanik osobných motorových vozidiel
 6. Autotronik – diagnostický špecialista
 7. Brúsič nástrojov
 8. Inžinier zvárania
 9. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
 10. Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
 11. Logistik skladu autoservisu
 12. Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
 13. Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)
 14. Mechanik motocyklov
 15. Mechanik pneuservisu
 16. Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov – posádky)
 17. Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení
 18. Metrológ – vedecký pracovník
 19. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 20. Nastavovač CNC strojov
 21. Nástrojár
 22. Obrábač kovov
 23. Operátor povrchových úprav
 24. Operátor robotiky
 25. Operátor zvárania
 26. Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
 27. Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič
 28. Predajca motorových vozidiel
 29. Priemyselný dizajnér produktov
 30. Procesný špecialista v strojárskej výrobe
 31. Procesný technik
 32. Programátor CNC strojov
 33. Programátor priemyselných robotov
 34. Rezač kovov
 35. Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)
 36. Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
 37. Servisný poradca v autoservise
 38. Strojársky laborant
 39. Strojársky špecialista automatizácie
 40. Strojársky špecialista konštruktér, projektant
 41. Strojársky špecialista technológ
 42. Strojársky špecialista v oblasti kvality
 43. Strojársky špecialista v oblasti údržby
 44. Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
 45. Strojársky technik automatizácie
 46. Strojársky technik kontroly kvality
 47. Strojársky technik v oblasti údržby
 48. Strojársky technológ
 49. Strojný zámočník
 50. Špecialista plánovania výroby
 51. Technik metrológ
 52. Technik STK
 53. Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne
 54. Vedúci mechanickej dielne v autoservise
 55. Zvárač kovov
 56. Zvárač plastov
 57. Zváračský praktik
 58. Zváračský špecialista
 59. Zváračský technológ

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.