Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.