Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.