Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.