Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.