Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.