Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.