Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.