Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.