Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.