Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.