Mechanik pneuservisu

Mechanik pneuservisuMechanik pneuservisu vykonáva výmenu kolies, pneumatík na diskoch, opravy pneumatík, vyvažovanie kolies, čistenie, skladovanie a posudzovanie stavu pneumatík motorových vozidiel. Mechanik pneuservisu sa orientuje v jednotlivých typoch motorových vozidiel. Pracuje s technickou dokumentáciou motorových vozidiel, pneumatík a s autodátami. Orientuje sa v konštrukcii, v technológii a výrobe pneumatiky. Orientuje sa v konštrukcii ráfikov motorových vozidiel. Posudzuje vhodnosť opravy a doporučuje najvhodnejší typ a druh pneumatík na jednotlivé motorové a prípojné vozidlá. Nastavuje geometriu podvozku. Vykonáva diagnostiku a opravy zavesenia kolies, vrátane tlmičov. Vykonáva diagnostiku, zisťuje chyby a opravuje brzdovú sústavu motorových vozidiel. Vykonáva opravy a kontrolu systému núdzového dojazdu a systému monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5609/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7231
SK ISCO-08
7231007
ESCO
2253
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
7231007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia prípravy zmesí na výrobu pneumatík
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby značenia a parametre pneumatík a diskov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti plynných látok na hustenie pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy TPMS
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Sledovanie tlaku pneumatík na motorovom vozidle.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality a rozmerov gumárenských polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie diagnózy poruchy s využitím diagnostických prístrojov a stanovenie spôsobu opravy v rámci pneuservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Diagnostika a oprava systémov TPMS (sledovanie tlaku pneumatík na vozidle).
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanik pneuservisu jednostopových vozidiel
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy jednostopových motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a základná údržba zariadení na vykonávanie opráv pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a opravy pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanik pneuservisu osobných motorových vozidiel
Perspektíva: Aktuálna
3
protektorovanie pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí nákladných motorových vozidiel, jazdných súprav a autobusov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanik pneuservisu nákladných motorových vozidiel a autobusov
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov jednostopových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanik pneuservisu jednostopových vozidiel
Perspektíva: Aktuálna
3
plnenie pneumatík na predpísaný tlak stlačeným vzduchom a inými plynmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ukladanie a skladovanie tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ručné nástroje
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.