Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manikér

ManikérManikér poskytuje profesionálnu starostlivosť o ruky a nechty prostredníctvom mokrej, suchej, japonskej, SPA, HOT, detskej, pánskej manikúry. Zároveň predlžuje a modeluje nechty pomocou rôznych metód a materiálov, napr. gélové, akrylové a ďalšie. Zmäkčuje kožu, skracuje nechty, brúsi, upravuje ich do rôznych tvarov, lakuje, odlakováva a zdobí ich. Aplikuje peelingy a masky, robí zábaly a masáže. Regeneruje a vyživuje nechty a pokožku. Dodržiava hygienické zásady a požiadavky a používa také prípravky a prostriedky, ktoré neohrozujú zdravie zákazníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3782/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENManicurist
SKNechtárka
SKNechtový dizajnér
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142003
ESCO
1916
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov v záujme predchádzania vzniku odpadov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
zásady dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v prevádzkach - sanitačný program
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kožné ochorenia nechtov a pokožky rúk, zmeny na koži a nechtoch, vnútorné a vonkajšie vplyvy.
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Nástroje, pracovné a ochranné pomôcky, spotrebný materiál, kozmetické a nechtové výrobky, prevádzkový poriadok.
Perspektíva: Aktuálna
3
typy manikúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Typy klasických manikúr ako napr. suchá a mokrá manikúra, tradičná japonská manikúra, SPA manikúra, HOT manikúra, detská manikúra, pánska manikúra a ďalšie typy. Suchá manikúra: technologické, metodické a hygienické zásady pri suchej prístrojovej manikúre, indikácie a kontraindikácie. Mokrá manikúra: technologické, metodické a hygienické zásady, indikácie a kontraindikácie. Správne postupy pri práci, dezinfekcia rúk, kúpeľ prstov, skracovanie nechtov pilovaním a nie strihaním, zmäkčovanie a zatlačovanie kutikuly, opracovanie nechtových valov, použitie štipiek namiesto nožničiek.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy odlakovania, lakovania a zdobenia nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Masky, zábaly, krémy, mydlá, masážne emulzie a výrobky, dezinfekcie, odlakovače, laky na nechty a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
módne trendy v starostlivosti o nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rôzne metódy predlžovania, modelovania, korekcií nechtov pomocou aplikácie gél lakov, aplikácia gélových, akrylových a iných typov materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
klasická masáž rúk
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Klasická masáž a špecifické typy masáže rúk.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a metódy použitia peelingov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
indikácie a kontraindikácie masáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Účinky, indikácie, kontraindikácie, techniky, postupy pri masáži rúk.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravoveda
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Anatómia ruky: koža, kosti, svaly, nervy a krvné cievy. Fyziológia ruky, ako dôležitého nástroja pre človeka.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika rúk a nechtov a výber správneho kozmetického ošetrenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výber manikúrových nožničiek alebo štipiek. Rozoznanie prípadov, ktoré posunúť do kompetencie kožnej lekárky. Diagnóza problémov na prírodných nechtoch (lámavé, štiepavé, suché, krehké, olupujúce sa nechty a iné) a výber vhodného ošetrenia na nechty (regenerácia, zvlhčenie, výživa, spevnenie, stimulácia pre rast nechtovej platničky, ochrana nechtov a pokožky rúk).
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpoznávanie a vyhodnocovanie kožných anomálií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
poradenstvo pre domácu starostlivosť o ruky a prírodné nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie pokožky rúk
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie estetického cítenia v kozmetických službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia peelingových procedúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kúpele, peeling, zábaly, zmäkčovanie kože, masáže.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie rúk a nechtov použitím prístrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorivé zdobenie, maľovanie nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pánska manikúra, detská manikúra, spa/hot manikúra
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vedomostí z oblasti dermatológie do praxe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie hygienických zásad starostlivosti o pleť, vlasy a telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dezinfekcia podláh, pracovných stolov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekcia, mechanická očista a sterilizácia pracovných nástrojov, pomôcok a pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
lakovanie nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Manikúrne a pedikúrne pomôcky, nástroje a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.