Dekoratér skla

Dekoratér sklaDekoratér skla zušľachťuje sklárske výrobky rôznymi technikami zdobenia. Pri svojej práci používa širokú škálu náradia/zariadení a ich spôsob použitia vyplýva z vypracovaných návrhov a technologických postupov. Retušuje dekór výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3462/4
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMaliar skla
SKMaliar striekač
SKPantorytec
SKPieskovač skla
SKSmaltér
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316002
ESCO
2321
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7316002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zušľachťovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia leptania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia rytia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
maliarske techniky na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tvarovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia farbenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby označovania vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
metódy a postupy matovania a pieskovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy gravírovania určené na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Postupy gravírovania motívov/textu prostredníctvom laserového lúča (napr. príprava šablón, pripevňovanie fólií, následné odstraňovanie pozostatkov z fólií, umývanie pracovnej plochy a pod.), pieskovaním a rytím.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné prostriedky a náradie pri dekorovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby zdobenia a spôsoby ich odstránenia pri dekorovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály používané pri dekorovaní skla, ich využitie a vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. farby, riedidlá, preparáty drahých kovov (napr. chemické zlúčeniny zlata, platiny, spracované ako médium), voskové pasty, metalické plátky, fólie, prášky (minerálne, pigmentové) a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov v rámci ISO 14000 a zelenej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie vzhľadu a povrchu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plastické dekorovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nalepovanie, otláčanie, rytie, inkrustácia, rezanie/perforovanie, dekorovanie nálepkami, používanie drahých kovov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
maľovanie na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. maľovanie zložitých dekorov a vzorov ťahovou technikou, dekorovanie výrobkov s tieňovaním, vykonanie zložitého dekorovania kombináciou rôznych lazúr (asymetrické, kvetinové dekory, figurálne motívy a pod.). Maľovanie pásikov vnútorných neprerušovaných alebo vonkajších prerušovaných štetcom (drahými kovmi, farbami). Maľovanie jednoduchých ornamentov, figúrok, písmen, rôznych motívov a vzorov z voľnej ruky v kombinácii drahých kovov, farieb a emailov (čaše, vázy a pod.). Maľovanie pásikov vonkajších horizontálnych neprerušovaných a zvislých čiar pri použití rozdeľovacieho strojčeka.
Perspektíva: Aktuálna
3
zušľachťovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Lazúrovanie, listrovanie a írisovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
rytie výrobkov zo skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
leptanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pieskovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dekorovanie skla vysokým smaltom a maliarskymi materiálmi, listrovaním a páskovaním drahými kovmi
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
farbenie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. striekanie všetkých druhov dekorov podľa šablón, vonkajšie, vnútorné alebo kombinované striekanie diegelových farieb na sklárske výrobky prostredníctvom striekacej pištole.
Perspektíva: Aktuálna
3
retušovanie a povrchové úpravy výrobku
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
gravírovanie dekórov na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Gravírovanie dekórov na sklo. Otryskávanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
striekanie organickými farbami pri dekorácii skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednoduché farbenie a dekorovanie výrobkov zo skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
matovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: S použitím matovacej soli, matovacieho fondu a kyselinovej pasty.
Perspektíva: Aktuálna
3
nalepovanie a otlačovanie dekorov na sklárske výrobky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie tenkej vrstvy kovov na sklo za tepla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, čistenie pomôcok, prístrojov a nástrojov pri dekorovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu materiálu pri dekorovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálu a pomôcok na dekorovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie a likvidácia nepodarkov vo výrobe skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.