Umelecký sklár

Umelecký sklárUmelecký sklár samostatne vytvára umelecké sklárske výrobky (úžitkové a dekoratívne predmety) podľa zadaného výtvarného návrhu. Umelecký sklár pri svojej práci používa širokú škálu sklárskeho náradia a sklárskych zariadení a ich spôsob použitia vyplýva z vypracovaných návrhov a technologických postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
21634/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7315
SK ISCO-08
7315002
ESCO
2313
SK NACE Rev. 2
C23,R90
CPA 2015
C23,R90
Príslušnosť k povolaniu
7315002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Brúsiace a leštiace prostriedky, lepidlá a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia plastiky a líhaného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Teoretické vedomosti výroby skla, ovládanie historických sklárskych technológií, zvládnutie technológií ako napríklad tisíckveté sklo, sklo podjímané a prejímané.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Taviace a chladiace agregáty na výrobu lisovaného skla. Brúsne stroje a zariadenia v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. tvar, rozmery, hrúbka skla, šmuhy, bubliny, kamienky, chyby pri chladení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Špecifikácia skla olovnatého a skla sódodraselného. Chemického zloženia sklárskych surovín a ich miešanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania dutého skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia leptania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane potrebných náradí a chemikálií s tým súvisiacich.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia brúsenia a chemického leštenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia rytia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia rezania a obrábania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
maliarske techniky na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvarovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Hutnícke tvarovanie skla fúkaním a lisovaním. Sklárske techniky, formy, chladenie a druhy materiálov. Technológie tvarovania z voľnej ruky, do formy a na sklárskych automatoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia farbenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné technologické postupy výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy foriem na tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. drevené, kovové, grafitové, hliníkové, liatinové, bronzové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby označovania vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
pracovné prostriedky a náradie pri tvorbe umeleckých sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. kliešte, píšťala, zvaľák, pinzeta a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy matovania a pieskovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov v rámci ISO 14000 a zelenej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane vedomostí dejín výtvarnej kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, nástrojov a technologických podmienok pri výrobe dutého a lisovaného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie pracovných a technologických postupov jednotlivých ozdobných techník
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nálepmi, kraklé, zdobenie sklenenými vláknami a farebnými niťami.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a posudzovanie vzhľadu a povrchu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola polotovarov a výrobkov zo skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výtvarného a konštrukčného zámeru výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. rôzne strihy, šablóny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Tvarovanie skla z voľnej ruky do kovovej a drevenej formy, tvarovanie s kolíkom.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné brúsenie, vybrusovanie, zabrusovanie, jemnenie a leštenie sklených výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. na hladinárskych strojoch (hranovanie dutého skla, lustrových závesov, valcov a baniek a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
maľovanie na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Návrh dekoru s použitím sklárskych farieb, lazúr a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
leptanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. pri zmene povrchu skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
pieskovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farbenie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Farbenie skla prostredníctvom sklárskych púdrov, drtí a rubínov. Farbenie a zošľachťovanie skla pomocou nanášania a vypaľovania farieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
matovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie sklenej vitráže rôznymi technológiami
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vitráž - okno z farebných skiel spájaných olovenými pásmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava brúsneho materiálu, pracovných pomôcok, vrátane nastavovania strojov na brúsenie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení, nástrojov a pomôcok pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Čistenie, ošetrovanie, údržba a jednoduché opravy technického zariadenia v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha taviaceho a chladiaceho agregátu na výrobu lisovaného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane dutého skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha brúsnych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. poloautomatické stroje, obsluha brúsok na sklo a na výrobu šatónov (sklená farebná napodobenina drahokamov s briliantovým výbrusom, podložená zrkadlovou plochou).
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha robotov pri výrobe lisovaného skla a sklárskych výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha relevantných prístrojov a strojov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.