Kombajnista

KombajnistaKombajnista je spôsobilý a vykonáva činnosti súvisiace s riadením, obsluhou a základnou diagnostikou kombajnu. Teoreticky a prakticky ovláda jednotlivé funkcie kombajnu, dokáže nastaviť jednotlivé funkcie na zber danej poľnohospodárskej plodiny: obilie, kukurica, slnečnica, repka olejná, mak, hrach, ľan, trávy a ďateliny na semeno a iné.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1717/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník obsluhy kombajnu
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: certifikát: Vodičské oprávnenie skupiny T + kombajn č. 8/2009 Z.z.

Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1 písm. b)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8341
SK ISCO-08
8341001
ESCO
2833
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
8341001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné princípy pestovania poľnohospodárskych plodín, stanovenie agrotechnických termínov a určenie agrotechnického termínu zberu kombajnom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nastavenie, obsluha a riadenie kombajnu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zloženie kombajnu, konštrukčné časti kombajnu a prídavné zariadenia, adaptér. Nastavenie a obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základná údržba a diagnostika kombajnu. Zvládnutie jednoduchých opráv kombajnu.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby zberu plodín kombajnom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zber jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín, zber poľahnutého porastu a zber vo svahu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby zisťovania a znižovania zberových strát pri práci s kombajnom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
3
spôsoby nastavovania žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolné, meracie a ovládacie prvky v kabíne kombajnu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrolné, meracie a ovládacie prvky v kabíne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
technické normy pre poľnohospodárske stroje a traktory
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: STN 47 0061 - Poľnohospodárske stroje a traktory. Požiadavky na prostriedky ochrany pred mechanickým ohrozením. STN 47 0060 Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Norma STN EN ISO 14731 (koordinácia zvárania).
Perspektíva: Aktuálna
3
základné pojmy a veličiny automatického riadenia poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia postupov podľa technických noriem pre poľnohospodárske stroje a traktory
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola jednotlivých systémov fungovania stroja.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednoduchá údržba a oprava kombajnu. Nastavenie jednotlivých sekcií kombajnu - žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu kombajnu. Nastavenie ďalších ovládacích systémov stroja.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
strojový zber poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nastavenie a zber jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín kombajnom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
3
vedenie, obsluha a údržba samojazdných poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
3
riadenie a obsluha kombajnu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie a obsluha kombajnu na cestných komunikáciách a poľných cestách a pozemkoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
3
ovládanie spôsobov prejazdu - terénom, bezpečný pohyb po poli a v cestnej premávke
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda spôsob prejazdu terénom, pohyb po poli a v cestnej premávke.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.