Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.