Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Sociálny partner
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.