Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.