Koordinátor dobrovoľníkov

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Sociálny partner
Konfederácia odborových zväzov SR

Konfederácia odborových zväzov SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.