Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.