Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Sociálny partner
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.