Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.