Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Brašnár

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sociálny partner
Konfederácia odborových zväzov SR

Konfederácia odborových zväzov SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.