Zvárač plastov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zvárač plastov vytvára zváraním nerozoberateľné spoje na plastových konštrukciách stanovenou metódou a predpísanými postupmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08
7212003 - Zvárač plastov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
fyzická zdatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
normy a smernice vo zváraní
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
3
zváracie stroje a zariadenia
Špecifikácia:
Zváracie zariadenia, automaty, deliace nástroje a píly, pomocné zariadenia, náradie a prípravky.
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Podľa stupňa tvrdosti povrchu súčastí z kódovacej značky alebo podľa skúšky plameňom.
3
postupy deštruktívnych a nedeštruktívnych prevádzkových skúšok
3
postupy posudzovania kvality
3
technická dokumentácia , normy a materiálové karty
3
výrobné metódy súvisiace so zváranými výrobkami na výrobné aj opravné práce
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
Špecifikácia:
Vrátane technických výkresov.
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
3
zváranie zvarových spojov
Špecifikácia:
Zváranie horúcim plynom a extrúderom, zváranie plastov horúcim telesom, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie PE vodných a plynových rúr, zváranie utesňovacích pásov (fólií).
3
hodnotenie zvarového spoja
Špecifikácia:
Deštrukčnou a nedeštrukčnou prevádzkovou skúškou.
3
vedenie technickej dokumentácie v oblasti zvárania plastov
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavného materiálu a pomôcok na zváranie
3
obrábanie zvaru, brúsenie po ochladnutí
3
príprava zvarových spojov a ich následné opracovanie
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
Špecifikácia:
Ochrana pred zdraviu škodlivými plynmi a vysokou teplotou zváraných plastov.
3
vytváranie skúšobných vzoriek nových zváraných materiálov
3
nakladanie s odpadmi v oblasti zvárania
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    viac...