Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov. Vykonáva balenie a expedíciu výrobkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Manipulačný pracovník v strojárskej výrobe
Manipulačný robotník v strojárskej výrobe
Pomocný robotník v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
SKKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329013 - Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
1
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
1
technológia obrábania kovov
1
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
1
základy strojárenstva
1
kovové materiály a ich vlastnosti
1
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov
1
ošetrovanie, opravy, ručné a mechanizované čistenie vozidiel
1
nakladanie s odpadom v oblasti strojárstva
Špecifikácia:
Separácia odpadov, baliacich materiálov do určených nádob.
1
manipulácia a skladovanie vstupného materiálu v oblasti strojárstva
1
prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
1
používanie rôznych prostriedkov na manipuláciu s oceľovými konštrukciami a jej časťami
1

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa