Bude mať kto robiť?

16.12.2021

Hoci pandémia spôsobila v ekonomike riadnu paseku, pod povrchom sa odohrávajú oveľa zásadnejšie zmeny. Prehlbujúca sa automatizácia a robotizácia ekonomiky, známa aj ako Priemysel 4.0., do roku 2030 premení fungovanie celej spoločnosti na nepoznanie.

Igor Daniš, Pravda 14.12.2021 20:00

Celý článok si môžete prečítať na stránke Pravdy.

14/12/2021 – prevzaté z portálu Pravda Názory komentáre a glosy

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.