Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Šieste rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

17.12.2020

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, kedy osobné rokovanie nebolo možné realizovať,  sa tajomník Sektorovej rady spolu s predsedom dohodli, že 6. rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa uskutoční formou nahrávky cez aplikáciu Microsoft Teams. Informáciu o zmene formy rokovania poslal tajomník v predstihu všetkým členom Sektorovej rady mailom.

Program rokovania

Nahrávka pozostávala z troch častí. V úvodnej časti tajomník informoval členov o personálnych zmenách v Sektorovej rade (z pozorovateľa Viliama Göbla sa stal riadny člen Sektorovej rady), ďalej informoval o plnení úloh z 5. rokovania Sektorovej rady. V ďalšej časti tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová prezentovala externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Po vystúpení tajomníčky Aliancie sektorových rád ďalej pokračovala Monika Serafínová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, ktorá prezentovala možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Závery

V záverečnej časti sa chopil slova tajomník Sektorovej rady a hovoril o harmonograme tvorby/revízie Národných štandardov zamestnaní. Ďalej uviedol predpokladaný termín ďalšieho rokovania (marec/apríl 2021), ktoré ako všetci dúfajú prebehne osobnou formou. Presný termín a miesto budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady. Na záver sa tajomník poďakoval všetkým členom za vynikajúcu spoluprácu a zaprial krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

Nahrávka spolu s prezentáciou, závermi a harmonogramom bola tajomníkom odoslaná na mail všetkým členom Sektorovej rady dňa 17.12. 2020.

« domov

Predchádzajúce články:

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.