Prierezová Sektorová rada opäť v online priestore

07.12.2020

V pondelok 7. decembra bolo organizované šieste rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment. Rokovanie, takisto ako naposledy, prebiehalo online formou prostredníctvom programu MS Teams kvôli narastajúcemu počtu nakazených vírusom COVID – 19. Členovia Sektorovej rady sa napriek tomu stretli v dobrej nálade a tak sa rokovanie mohlo začať.

Nová tajomníčka prvýkrát v akcii

Na úvod rokovania všetkých členov privítali predseda Sektorovej rady Martin Hošták, tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová a tajomník Sektorovej rady Jozef Kvoriak. Pán Kvoriak následne predstavil novú – nastupujúcu tajomníčku rady Moniku Serafinovú, ktorú členovia už poznajú, nakoľko pracuje na Úseku trhu práce a ľudských zdrojov v Trexime. Jozef Kvoriak pôsobil ako tajomník Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment od augusta 2019.

Rokovanie Sektorovej rady pozostávalo zo siedmich bodov, avšak dominovali mu najmä dve veľké témy. Ako prvá bola otvorená téma hľadania možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore administratívy, ekonomiky a manažmentu. Opätovne bolo zdôraznené, že cieľom tejto aktivity nie je robiť akési kompletné „ligové tabuľky“ vzdelávateľov, ale naopak, identifikovať a vyzdvihnúť tých, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie vo svojom zameraní a môžu byť nasledovaniahodnými vzormi pre ostatných poskytovateľov vzdelávania.

Hodnotenie vzdelávateľov v sektore

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore administratívy, ekonomiky a manažmentu boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady vyjadrili v dopredu zaslanom dotazníku. Z dotazníka vyplynulo, že väčšina respondentov zo Sektorovej rady bola za ABCDE ranking s percentuálnym nastavením. Takéto hodnotenie písmenami je podľa členov najlepšie, lebo každý intuitívne chápe, že „áčkový“ poskytovateľ vzdelávania „je lepší“ než napríklad „céčkový“, no pri číselnom hodnotení býva problém, či je číslo priradené na základe „bodovania“ alebo „známkovania“.

Na základe výsledkov z dotazníka boli zosumarizované možné hodnotiace kritériá, ktorým by však bolo vhodné určiť aj ich váhu pri sumárnom hodnotení. Práve jasné stanovenie kritérií je kľúčové pre objektívne stanovenie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Moderné a úspešné Slovensko

Ďalšou dôležitou témou rokovania boli reformné zámery navrhované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“. Ide o návrh reformného plánu, ktorý Slovensko v apríli 2021 predkladá Európskej komisii na schválenie. Odborná i širšia verejnosť môže dokument pripomienkovať. Na rokovaní
Sektorovej rady bolo predstavených všetkých osem hlavných oblastí dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko”.

Pre sektor administratívy, ekonomiky a manažmentu je dôležitá najmä oblasť 8 – Digitalizácia. Bolo dohodnuté, že tajomník opäť osloví členov Sektorovej rady s požiadavkou na pripomienkovanie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko a následne Sektorová rada naformuluje k nemu svoje stanovisko. Túto, ale aj ďalšie úlohy Sektorová rada schválila aj v záveroch z rokovania.

Závery

Na záver rokovania sa členovia Sektorovej rady poďakovali Jozefovi Kvoriakovi za skvelo odvedenú prácu počas celého jeho pôsobenia a zaželali mu veľa šťastia v ďalšom pôsobení. Dohodnutý dátum 7. rokovania Sektorovej rady bol stanovený na 30. marca 2021

« domov

Predchádzajúce články:

Netradičné 5. rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Vieme, aké prierezové zručnosti budú potrebné v roku 2030.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.