Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Online rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

08.12.2020

V utorok 8. decembra 2020 sa uskutočnilo v poradí už šieste rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby. V dôsledku pretrhávajúcej pandemickej situácii sa členovia opäť stretli online formou, prostredníctvom platformy MS Teams.

Otvorenie rokovania

Stretnutie Sektorovej rady otvoril garant RNDr. Oto Nevický, MBA a predseda MUDr. Igor Pramuk, MPH, ktorý privítal členov a priblížil súčasnú situáciu v sektore.

Moderné a úspešné Slovensko

Účasť členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby na pripomienkovaní integrovaného strategického dokumentu Moderné a úspešné Slovensko bola práve jednou z nosných tém rokovania. Členovia Sektorovej rady sa aktívne zapojili do pripomienkového konania dokumentu a počas rokovania odprezentovali svoje návrhy a pripomienky. Svoje pripomienky zamerali na štyri základné oblasti, a to zdravotníctvo, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie a verejné inštitúcie a regulácie.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcií

Druhou kľúčovou témou rokovania bolo vyhodnotenie možností hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Túto tému Sektorová rada otvorila už počas piateho rokovania a pracovala na jej návrhoch.

V neposlednom rade sa na rokovaní preberali aj aktuálne úlohy Sektorovej rady. Práca členov na tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní, tak aby poskytovali čo najpresnejšie informácie k požiadavkám na jednotlivé zamestnania.

V závere rokovania Sektová rada odhlasovala úlohy do ďalšieho obdobia a schválila závery zo šiesteho rokovania. Stanovil sa termín siedmeho rokovania, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl 2021.

« domov

Predchádzajúce články:

5. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

4. ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY

3. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

DRUHÉ ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY

Rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.