Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vzdelávanie budúcnosti?

01.10.2020

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Organizátorom sú SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Forum of Proactive Schools, digitálna koalícia.sk, ISEIA, Sektorovo riadené inovácie, Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Harmonogram

Debaty sa uskutočnia v období od 6.10.2020-8.12.2020 vždy v utorok od 16:00-18:00 hod. Termíny jednotlivých debát budú prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznamy debát nájdete tu: YouTube

Cieľom debát je predstaviť odpovede na otázky:

Aké dáta a systémové riešenia máme na Slovensku k dispozícii?

Aké sú trendy v regiónoch Slovenska, v EÚ i vo svete (nielen) pod vplyvom Covid-19?

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

                                                                                  Moderátor: Anton Oberhauser

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe.“

Projekt Deti nepočkajú! je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021.Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na deviatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na ôsmu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na siedmu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na šiestu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na piatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na piatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na štvrtú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.