Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektor lesného hospodárstva a spracovania dreva na online rokovaní

15.10.2020

Členovia Sektorovej rady sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu opäť stretli online formou na ďalšom zasadnutí takmer po päťmesačnej pauze. Stretnutia sa zúčastnilo 62 % členskej základne, pričom ostatní členovia boli ospravedlnení najmä pre pracovnú vyťaženosť. Členov Sektorovej rady čakal bohatý program predstavený v úvode rokovania. Hlavnými témami bol Plán obnovy Slovenska, národné štandardy zamestnaní a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Vyhodnotenie stratégií sektorov

Tajomníčka Aliancie sektorových rád odprezentovala vyhodnotenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tiež podniknuté kroky pre uvedenie stratégií do praxe. V neposlednom rade sa zamerala na prienik obsahu Plánu obnovy Slovenska so sektorovými stratégiami a vyhodnoteniu TOP 10 najkľúčovejších strategických opatrení tohto sektora.

Národné štandardy zamestnaní

Tajomníčka Sektorovej rady členov informovala o aktuálnom stave spracovania národných štandardov zamestnaní, o povinnosti absolvovať školenie pred prácou na ich revízii alebo tvorbe. V diskusii sa prebrali nevyriešené pripomienky k štandardom Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe a Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby, ktoré sa na rokovaní aj jednomyseľne schválili.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Projektová manažérka, Lucia Lednárová Dítětová, otvorila tému hodnotenia poskytovateľov vzdelávania, pričom predstavila princíp hodnotenia a dala priestor členom Sektorovej rady na diskusiu. Predseda Sektorovej rady inicioval vytvorenie a stretnutie pracovných skupín pre túto problematiku a rozsiahlu diskusiu na ďalšom rokovaní Sektorovej rady.

Závery

Rokovanie Sektorovej rady sa chýlilo ku koncu a všetci sa spolu dohodli na ďalších termínoch pracovných aj oficiálnych stretnutí, aby mohli napĺňať ďalšie ciele projektu SRI. Šieste rokovanie sa uskutoční 4. decembra 2020.

« domov

Predchádzajúce články:

Začína druhá etapa práce Sektorovej rady!

Sektorová rada je aktívna aj mimo oficiálnych zasadnutí

LESNÍCKO-DREVÁRSKY SEKTOR POKRAČUJE V PRÁCI!

Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.