Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

19.10.2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 3. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 20.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.sk, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Prešovského regiónu: bývalý minister školstva  Milan Ftáčnik za Digitálnu koalíciu, Alexandra Homoľová zo Slovenskej národnej galérie za Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo, Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov za Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku a manažment,  Martina Kravčíková zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca na Islande), Júlia Lindtnerová, predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení, vedec venujúci sa výskumu života Rómov a spolutvorca Atlasu Rómskych komunít  Alexander Mušinka z Prešovskej univerzity v Prešove, Ingrid Sivčová-Kuzma zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca v USA), Silvia Surová zo Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu a Miroslav Vaško, zástupca Prešovského samosprávneho kraja, zodpovedný za iniciatívu „Catching up regions“.

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.